بیمارستان حجازی مشهد

  • استان / شهر

    خراسان رضوي - مشهد

  • دسته بندی

    بیمارستان

بيمارستان دكتر حجازي در سال 1328 هجري شمسي توسط آقاي دكتر حجازي تأسيس و به صورت وقف در اختيار بيماران رواني قرار گرفت.بيماران بستري در اين بيمارستان عمدتاً بيماران رواني مزمني هستند كه به دلايل مختلف از جمله پسرفت اعمال شناختي، وجود علائم استقرار يافته، و همچنين نداشتن حامي و سرپرست از زندگي طبيعي در اجتماع محروم هستند. بخش ديگري از مراجعه‏ كنندگان به اين بيمارستان را وابستگان به مواد كه متقاضي ترك هستند تشكيل مي‏دهند.