بیمارستان روان پزشکی ابن سینا مشهد

  • استان / شهر

    خراسان رضوي - مشهد

  • دسته بندی

    بیمارستان

اين مرکز با دارا بودن بخشهاي فوريت هاي روانپزشکي در اورژانس هاي مردان ،زنان و بخش هاي تخصصي مردان،زنان ،اطفال دختر ،پسر ، سالمندان، جانبازان ، سوء مصرف مواد مردان،واحد هاي پارکلينيک آزمايشگاه،الکتروشوک،کلينيک خواب،کلينيک درد،روان شناسي، کاردرماني، گفتار درماني وhome visit  همچنين درمانگاه هاي روانپزشکي اطفال ،آموزشي،کلينيک ويژه،سوء مصرف مواد و درمانگاه مغز و اعصاب از مراکز جامع کشور و بزرگترين بيمارستان در شرق و شمال شرق کشور در اين زمينه به شمار مي رود .