بيمارستان 550 ارتش مشهد

  • استان / شهر

    خراسان رضوي - مشهد

  • دسته بندی

    بیمارستان

اين بيمارستان در ميدان تقي آباد ،خيابان بهار و ابتداي خيابان رزم قرار دارد.