بزرگراه امام علي مشهد

  • استان / شهر

    خراسان رضوي - مشهد

  • دسته بندی

    خیابان و میادین مهم

این بزرگراه به طول 7.5 کیلومتر تقاطع غیرهمسطح قائم را به تقاطع میدان نمایشگاه متصل می‌کند. این بزرگراه نقشی کلیدی‌ در اتصال مرکز به غرب مشهد دارد و در طول آن یک تقاطع غیرهمسطح(میدان امام علی) وجود دارد.