میدان ابوطالب مشهد

  • استان / شهر

    خراسان رضوي - مشهد

  • دسته بندی

    خیابان و میادین مهم

یکی از میادین مهم مشهد،میدان ابوطالب است که منتهی به بلوار مهم و استراتژی ابوطالب می شود.