میدان جانباز مشهد

  • استان / شهر

    خراسان رضوي - مشهد

  • دسته بندی

    خیابان و میادین مهم

میدان جانباز واقع در تقاطع بلوار فردوسي و بلوار جانباز می باشد.