• استان / شهر

    خراسان رضوي - مشهد

  • دسته بندی

    خیابان و میادین مهم

میدان شهدا یکی از پر رفت و آمدترین میادین شهر مشهد می باشد که سابقه آن به بیش از70سال پیش بر می گردد. میدان شهدا نقطه تلاقی سه شریان مهم ارتباطی شهر مشهد است. خیابان امام خمینی(ره) به خواجه ربیع، خیابان توحید به شیرازی وخیابان هاشمی نژاد به دانشگاه.