باغستان سنتی  قزوین

باغستان سنتی

استان : قزوين

دسته بندی : جاذبه ی طبیعی

کاروانسرای سعدالسلطنه قزوین

کاروانسرای سعدالسلطنه

استان : قزوين

دسته بندی : جاذبه ی تاريخی

دریاچه اوان قزوین

دریاچه اوان

استان : قزوين

دسته بندی : جاذبه ی طبیعی

پارک جنگلی باراجین قزوین

پارک جنگلی باراجین

استان : قزوين

دسته بندی : جاذبه ی تفریحی

مسجدالنبی قزوین

مسجدالنبی

استان : قزوين

دسته بندی : جاذبه ی تاريخی

كلیسای كانتور یا برج ناقوس قزوین

كلیسای كانتور یا برج ناقوس

استان : قزوين

دسته بندی : جاذبه ی تاريخی

مسجد جامع قزوین

مسجد جامع

استان : قزوين

دسته بندی : جاذبه ی تاريخی

موزه قزوین قزوین

موزه قزوین

استان : قزوين

دسته بندی : جاذبه ی تاريخی

سر در عالی قاپو قزوین

سر در عالی قاپو

استان : قزوين

دسته بندی : جاذبه ی تاريخی

عمارت چهل‌ستون قزوین

عمارت چهل‌ستون

استان : قزوين

دسته بندی : جاذبه ی تاريخی

ایستگاه راه آهن قزوین

ایستگاه راه آهن

استان : قزوين

دسته بندی : -

فرودگاه قزوین

فرودگاه

استان : قزوين

دسته بندی : مرکز شهر

ترمینال مسافربری قزوین

ترمینال مسافربری

استان : قزوين

دسته بندی : مرکز شهر

دروازه تهران قدیم قزوین

دروازه تهران قدیم

استان : قزوين

دسته بندی : جاذبه ی تاريخی

بیمارستان پاستور قزوین

بیمارستان پاستور

استان : قزوين

دسته بندی : بیمارستان

بیمارستان کوثر قزوین

بیمارستان کوثر

استان : قزوين

دسته بندی : بیمارستان

بیمارستان شهید رجایی قزوین

بیمارستان شهید رجایی

استان : قزوين

دسته بندی : بیمارستان

بیمارستان ولایت قزوین

بیمارستان ولایت

استان : قزوين

دسته بندی : بیمارستان