باغستان سنتی قزوین

  • استان / شهر

    قزوين - قزوین

  • دسته بندی

    جاذبه ی طبیعی

باغستان سنتی قزوین با قدمت یک هزار ساله و مساحت  2500 هکتار در قسمت جنوبی شهر قزوین واقع شده است.