بیمارستان کوثر قزوین

  • استان / شهر

    قزوين - قزوین

  • دسته بندی

    بیمارستان

بیمارستان کوثر در سال ۱۳۴۷ با عنوان بیمارستان جنرال کوروش کبیر شروع به فعالیت و پس ازپیروزی شکوهمند اتقلاب به بیمارستان امام جعفر صادق تغییر نام یافت و در سال ۱۳۷۱ به عنوان مرکز تک تخصصی زنان و زایشگاه به نام مبارک کوثر تغییر یافت. ساختمان اصلی بیمارستان قدمتی ۴۷ساله دارد که به صورت L مانند به مساحت تقریبی ۴۱۲۰ متر در دو طبقه احداث شده است.