بیمارستان پاستور قزوین

  • استان / شهر

    قزوين - قزوین

  • دسته بندی

    بیمارستان

اين بيمارستان در شهرستان قزوين واقع شده و بيمارستاني خصوصی – درمانی است كه در سال ۱۳۷۲ باظرفيت ۳۰ تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر ۳۲ تخت داير دارد. تخصص‌هاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از: جراحی ٬ زنان و زایمان.