back-image-blur back-image
  • استان / شهر

    قزوين - قزوین

  • دسته بندی

    جاذبه ی تاريخی

مسجدالنبی در شهر قزوین با مساحت 14000 متر مربع در سال 1166 هجری خورشیدی دوره فتحعلیشاه قاجار توسط استاد میرزای شیرازی ساخته شده است. مسجد دارای گنبد دو پوسته و 4 ایوان در صحن مسجد و شبستان‌هایی با معماری هایی منحصربه فرد می باشد.