• استان / شهر

    قزوين - قزوین

  • دسته بندی

    مرکز شهر

فرودگاه شهر قزوین ویژه هواپیماهای کوچک و سبک و خدمات ویژه مانند فوکر 100 می‌باشد.