ترمینال مسافربری قزوین

  • استان / شهر

    قزوين - قزوین

  • دسته بندی

    مرکز شهر

پایانه مسافربری در سال 1320 هجری شمسی با نام سرای غیاث نظام، اولین پایانه مسافربری شهر قزوین که بعدها به گاراژ تهران سیر معروف شد، مورد بهره برداری قرار گرفت.