ایستگاه راه آهن قزوین

  • استان / شهر

    قزوين - قزوین

  • دسته بندی

    بدون دسته بندی

ایستگاه راه آهن با مساحت 1556 متر مربع در شاهراه مبادلاتی مسیر تهران - قزوین در جنوب شهر قزوین واقع شده است. اولین خط آهن این ایستگاه در تاریخ 27 اسفند 1318 راه اندازی شد و در شهرهای قزوین، تاکستان و آبیک نیز ایستگاه دارد.