خیابان اسرار سبزوار

خیابان اسرار

استان : خراسان رضوي

دسته بندی : خیابان و میادین مهم

خیابان مصطفی خمینی سبزوار

خیابان مصطفی خمینی

استان : خراسان رضوي

دسته بندی : خیابان و میادین مهم

خانه اسلامی سبزوار

خانه اسلامی

استان : خراسان رضوي

دسته بندی : جاذبه ی تاريخی

مسجد جامع سبزوار سبزوار

مسجد جامع سبزوار

استان : خراسان رضوي

دسته بندی : جاذبه ی تاريخی

مصلی تاریخی سبزوار سبزوار

مصلی تاریخی سبزوار

استان : خراسان رضوي

دسته بندی : جاذبه ی تاريخی

کاروانسرای فرامرزخان سبزوار

کاروانسرای فرامرزخان

استان : خراسان رضوي

دسته بندی : جاذبه ی تاريخی

مناره خسروگرد سبزوار

مناره خسروگرد

استان : خراسان رضوي

دسته بندی : جاذبه ی تاريخی

یخدان های تاریخی  سبزوار

یخدان های تاریخی

استان : خراسان رضوي

دسته بندی : جاذبه ی تاريخی

بقعه امام زاده یحیی(ع) سبزوار

بقعه امام زاده یحیی(ع)

استان : خراسان رضوي

دسته بندی : جاذبه زیارتی

آرامگاه حاج ملا هادی سبزواری سبزوار

آرامگاه حاج ملا هادی سبزواری

استان : خراسان رضوي

دسته بندی : جاذبه ی تاريخی

آرامگاه بقراط سبزوار

آرامگاه بقراط

استان : خراسان رضوي

دسته بندی : جاذبه ی تاريخی

فرودگاه سبزوار

فرودگاه

استان : خراسان رضوي

دسته بندی : -

خانه الداغی سبزوار

خانه الداغی

استان : خراسان رضوي

دسته بندی : جاذبه ی تاريخی

سینما بهمن سبزوار

سینما بهمن

استان : خراسان رضوي

دسته بندی : جاذبه ی تفریحی

بیمارستان حشمتیه سبزوار

بیمارستان حشمتیه

استان : خراسان رضوي

دسته بندی : -

بیمارستان شهید مبینی سبزوار

بیمارستان شهید مبینی

استان : خراسان رضوي

دسته بندی : بیمارستان

خیابان فرودگاه سبزوار

خیابان فرودگاه

استان : خراسان رضوي

دسته بندی : خیابان و میادین مهم

خیابان شهید کاوه سبزوار

خیابان شهید کاوه

استان : خراسان رضوي

دسته بندی : خیابان و میادین مهم