بیمارستان شهید مبینی سبزوار

  • استان / شهر

    خراسان رضوي - سبزوار

  • دسته بندی

    بیمارستان

آدرس : خراسان رضوي ، شهرستان سبزوار، خیابان کاشفی شمالی ، بيمارستان شهيدان مبيني