خیابان شهید کاوه سبزوار

  • استان / شهر

    خراسان رضوي - سبزوار

  • دسته بندی

    خیابان و میادین مهم

خیابان شهید کاوه نزدیک دانشگاه آزاد اسلامی و میدان دانشگاه می باشد.