بیمارستان حشمتیه سبزوار

  • استان / شهر

    خراسان رضوي - سبزوار

  • دسته بندی

    بدون دسته بندی

بیمارستان حشمتیه آدرس: سبزوار، خیابان اسدآبادی، بین خیابان باغ ملی و اسدآبادی 18می باشد.