خیابان اسرار سبزوار

  • استان / شهر

    خراسان رضوي - سبزوار

  • دسته بندی

    خیابان و میادین مهم

خیابان اسرار نزدیک میدان هدایت و میدان هفت تیر می باشد.