خیابان مصطفی خمینی سبزوار

  • استان / شهر

    خراسان رضوي - سبزوار

  • دسته بندی

    خیابان و میادین مهم

خیابان مصطفی خمینی نزدیک پارک شقایق و نانوایی می باشد.