خیابان فرودگاه سبزوار

  • استان / شهر

    خراسان رضوي - سبزوار

  • دسته بندی

    خیابان و میادین مهم

خیابان فرودگاه نزدیک مسجد ابوالفضلی و بلوار امام رضا می باشد.