فرودگاه بین المللی مشهد

  • استان / شهر

    خراسان رضوي - مشهد

  • دسته بندی

    نهادهای مهم

فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد دومین فرودگاه پر ترافیک کشور می باشد.فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد به 34 مسیر داخلی و 20 مسیر خارجی پرواز مستقیم دارد.تعداد 17 شرکت هواپیمایی داخلی و شرکت خارجی در این فرودگاه پرواز برقرار می نمایند و شرکتهای ایرتور،ماهان،زاگرس و... می باشد .به طور متوسط از این فرودگاه روزانه تعداد 22 هزار نفر مسافر داخلی و خارجی از این فرودگاه استفاده می نمایند که بالغ بر 20 درصد آن مسافرین خارجی می باشد.