• استان / شهر

    خراسان رضوي - مشهد

  • دسته بندی

    خیابان و میادین مهم

به دلیل قرار گرفتن بنای تاریخی مصلی پایین خیابان،بلواری به همین نام در آن منطقه به ثبت رسیده است.