بیمارستان 22 بهمن مشهد

  • استان / شهر

    خراسان رضوي - مشهد

  • دسته بندی

    بیمارستان

بیمارستان ۲۲ بهمن مشهد در سال 1379 به جهت رفع نیاز بهداشتی و درمانی مردم منطقه توسط نیکوکار محترم آقای عبدالحسین بهمن تاسیس شد. در سال های ابتدایی بیمارستان دارای بخش های اورژانس، جراحی، داخلی و زایشگاه بود. با همت دانشگاه آزاد مشهد و در طی چند مرحله بیمارستان توسعه یافت و بخش های تخصصی و فوق تخصصی به بیمارستان اضافه گردید