دانشگاه شیراز شیراز

  • استان / شهر

    فارس - شیراز

  • دسته بندی

    نهادهای مهم

دانشگاه شیراز واقع در بلوار دانشجو می باشد.