مسافر محترم با توجه به دستور دادستانی کل کشور و نظر به شرایط کنونی کشور در مقابله با ویروس کرونا، رزرو هتل، هتل آپارتمان، اقامتگاه‌های بوم‌گردی، ویلا و... تا اطلاع ثانوی امکان‌پذیر نخواهد بود

هتل آپارتمانشمس شیراز

تخفیف رزرو تا

٪57

هتل آپارتمان شمس شیراز

شروع قیمت از 184,000 تومان

هتلساسان شیراز

تخفیف رزرو تا

٪9

هتل ساسان شیراز

شروع قیمت از 190,000 تومان

هتلآریانا شیراز

تخفیف رزرو تا

٪32

هتل آریانا شیراز

شروع قیمت از 280,000 تومان

هتلسنتی نیایش شیراز

تخفیف رزرو تا

٪13

هتل سنتی نیایش شیراز

شروع قیمت از 230,000 تومان

هتلکوثر شیراز

تخفیف رزرو تا

٪29

هتل کوثر شیراز

شروع قیمت از 115,000 تومان

هتلنصیر الملک شیراز

تخفیف رزرو تا

٪24

هتل نصیر الملک شیراز

شروع قیمت از 250,000 تومان

هتل آپارتمانتچر شیراز

تخفیف رزرو تا

٪1

هتل آپارتمان تچر شیراز

شروع قیمت از 427,000 تومان

هتللطفعلی خان شیراز

تخفیف رزرو تا

٪55

هتل لطفعلی خان شیراز

شروع قیمت از 85,000 تومان

اقامتگاه بومگردیخانه باغ ایرانی شیراز

تخفیف رزرو تا

٪11

اقامتگاه بومگردی خانه باغ ایرانی شیراز

شروع قیمت از 230,000 تومان

هتلصدرا شیراز

تخفیف رزرو تا

٪21

هتل صدرا شیراز

شروع قیمت از 230,000 تومان

هتلآناهیتا شیراز

تخفیف رزرو تا

-

هتل آناهیتا شیراز

شروع قیمت از 145,000 تومان

متلدنا شیراز

تخفیف رزرو تا

-

متل دنا شیراز

شروع قیمت از 236,000 تومان

هتلحافظ شیراز

تخفیف رزرو تا

-

هتل حافظ شیراز

شروع قیمت از 270,000 تومان

هتلریتون شیراز

تخفیف رزرو تا

-

هتل ریتون شیراز

شروع قیمت از 330,000 تومان