مسافر محترم با توجه به دستور دادستانی کل کشور و نظر به شرایط کنونی کشور در مقابله با ویروس کرونا، رزرو هتل، هتل آپارتمان، اقامتگاه‌های بوم‌گردی، ویلا و... تا اطلاع ثانوی امکان‌پذیر نخواهد بود

هتلکیوان شیراز

تخفیف رزرو تا

-

هتل کیوان شیراز

شروع قیمت از 300,000 تومان

هتل آپارتمانآرنیکا شیراز

تخفیف رزرو تا

٪6

هتل آپارتمان آرنیکا شیراز

شروع قیمت از 244,000 تومان

خانه مسافرهجرت شیراز

تخفیف رزرو تا

٪30

خانه مسافر هجرت شیراز

شروع قیمت از 600,000 تومان

مهمانپذیرپیام شیراز

تخفیف رزرو تا

٪13

مهمانپذیر پیام شیراز

شروع قیمت از 110,000 تومان

خانه مسافرسروناز شیراز

تخفیف رزرو تا

٪17

خانه مسافر سروناز شیراز

شروع قیمت از 560,000 تومان

هتلیورد شیراز

تخفیف رزرو تا

٪18

هتل یورد شیراز

شروع قیمت از 220,000 تومان

هتل آپارتمانپارمیس شیراز

تخفیف رزرو تا

-

هتل آپارتمان پارمیس شیراز

درحال بروزرسانی قیمت

مهمانپذیرزند شیراز

تخفیف رزرو تا

٪15

مهمانپذیر زند شیراز

شروع قیمت از 190,000 تومان

اقامتگاه سنتیدرباری شیراز

تخفیف رزرو تا

-

اقامتگاه سنتی درباری شیراز

درحال بروزرسانی قیمت

اقامتگاه سنتیفروغ مهر شیراز

تخفیف رزرو تا

-

اقامتگاه سنتی فروغ مهر شیراز

درحال بروزرسانی قیمت