s مرکز ملی رزرواسیون اماکن اقامتی کشور :: هتل هاي ايران

مشهد

سرعين

مشهد

تهران

شيراز

اصفهان

ساير شهر ها :  

از تاريخ :   

به مدت :      شب

  <   ليست هتل هاي ايران

هتل هاي مشهد

کمترين قيمت مربوط به هتل رازی مشهد هر شب 53,550 تومان
بيشتربن قيمت مربوط به هتل بین المللی هما 1 مشهد هر شب 820,800 تومان
بالا ترين درجه هتل 5 مربوط به هتل بین المللی هما 2 مشهد
تخفيف تا
66%
تعداد هتل ها
381
ديدني هاي مشهد
نظرات مسافران مشهد

هتل هاي تهران

کمترين قيمت مربوط به هتل خيام تهران هر شب 63,000 تومان
بيشتربن قيمت مربوط به هتل اسپیناس تهران هر شب 519,000 تومان
بالا ترين درجه هتل 5 مربوط به هتل اسپیناس تهران
تخفيف تا
38%
تعداد هتل ها
156
ديدني هاي تهران
نظرات مسافران تهران

هتل هاي اصفهان

کمترين قيمت مربوط به هتل جلفا اصفهان هر شب 63,000 تومان
بيشتربن قيمت مربوط به مهمانسرا جهانگردی داران اصفهان هر شب 936,000 تومان
بالا ترين درجه هتل 5 مربوط به هتل عباسي اصفهان
تخفيف تا
52%
تعداد هتل ها
99
ديدني هاي اصفهان
نظرات مسافران اصفهان

هتل هاي کيش

کمترين قيمت مربوط به مجتمع ساحلي سیمرغ کيش هر شب 70,000 تومان
بيشتربن قيمت مربوط به هتل سورینت مریم کيش هر شب 700,000 تومان
بالا ترين درجه هتل 5 مربوط به هتل شايگان کيش
تخفيف تا
57%
تعداد هتل ها
99
ديدني هاي کيش
نظرات مسافران کيش

هتل هاي شیراز

کمترين قيمت مربوط به هتل ساسان شیراز هر شب 58,320 تومان
بيشتربن قيمت مربوط به هتل زندیه شیراز هر شب 377,140 تومان
بالا ترين درجه هتل 5 مربوط به هتل پرسپوليس شیراز
تخفيف تا
55%
تعداد هتل ها
93
ديدني هاي شیراز
نظرات مسافران شیراز

هتل هاي قشم

کمترين قيمت مربوط به هتل آپارتمان کاوان قشم قشم هر شب 80,000 تومان
بيشتربن قيمت مربوط به هتل آپارتمان وانیا قشم هر شب 275,000 تومان
بالا ترين درجه هتل 5 مربوط به هتل سورینت قشم
تخفيف تا
52%
تعداد هتل ها
66
ديدني هاي قشم
نظرات مسافران قشم

هتل هاي يزد

کمترين قيمت مربوط به هتل ثلاثی يزد هر شب 32,500 تومان
بيشتربن قيمت مربوط به مهمانسرا جهانگردی یزد يزد هر شب 258,300 تومان
بالا ترين درجه هتل 5 مربوط به هتل پارسیان صفائیه يزد
تخفيف تا
50%
تعداد هتل ها
63
ديدني هاي يزد
نظرات مسافران يزد

هتل هاي سرعین

کمترين قيمت مربوط به هتل صحت سرعین هر شب 75,300 تومان
بيشتربن قيمت مربوط به هتل آپارتمان ارشاد سرعین هر شب 196,000 تومان
بالا ترين درجه هتل 4 مربوط به هتل لاله سرعین
تخفيف تا
56%
تعداد هتل ها
27
ديدني هاي سرعین
نظرات مسافران سرعین

هتل هاي تبریز

کمترين قيمت مربوط به هتل قصر اسكو تبریز هر شب 91,000 تومان
بيشتربن قيمت مربوط به هتل شهریار تبریز هر شب 335,000 تومان
بالا ترين درجه هتل 5 مربوط به هتل لاله تبریز
تخفيف تا
45%
تعداد هتل ها
27
ديدني هاي تبریز
نظرات مسافران تبریز

هتل هاي کرمان

کمترين قيمت مربوط به هتل کرمان کرمان هر شب 82,000 تومان
بيشتربن قيمت مربوط به هتل پارس کرمان هر شب 380,000 تومان
بالا ترين درجه هتل 5 مربوط به هتل پارس کرمان
تخفيف تا
10%
تعداد هتل ها
15
ديدني هاي کرمان
نظرات مسافران کرمان

هتل هاي گرگان

کمترين قيمت مربوط به هتل زیارت گرگان هر شب 114,000 تومان
بيشتربن قيمت مربوط به هتل بوتانیک گرگان هر شب 179,000 تومان
بالا ترين درجه هتل 5 مربوط به هتل بوتانیک گرگان
تخفيف تا
16%
تعداد هتل ها
12
ديدني هاي گرگان
نظرات مسافران گرگان

هتل هاي اهواز

کمترين قيمت مربوط به هتل پرشیا اهواز هر شب 91,600 تومان
بيشتربن قيمت مربوط به هتل پارس اهواز هر شب 385,000 تومان
بالا ترين درجه هتل 4 مربوط به هتل پارس اهواز
تخفيف تا
14%
تعداد هتل ها
9
ديدني هاي اهواز
نظرات مسافران اهواز

هتل هاي قم

کمترين قيمت مربوط به هتل آپارتمان فردوس قم هر شب 98,000 تومان
بيشتربن قيمت مربوط به هتل صادقیه قم هر شب 230,000 تومان
بالا ترين درجه هتل 4 مربوط به هتل المپیک قم
تخفيف تا
32%
تعداد هتل ها
21
ديدني هاي قم
نظرات مسافران قم

هتل هاي ارومیه

کمترين قيمت مربوط به هتل جهانگردی ارومیه ارومیه هر شب 162,000 تومان
بيشتربن قيمت مربوط به هتل آنا ارومیه هر شب 363,500 تومان
بالا ترين درجه هتل 5 مربوط به هتل دنیز ارومیه
تخفيف تا
36%
تعداد هتل ها
18
ديدني هاي ارومیه
نظرات مسافران ارومیه

هتل هاي بانه

کمترين قيمت مربوط به هتل شار بانه هر شب 66,500 تومان
بيشتربن قيمت مربوط به هتل آریان بانه هر شب 148,800 تومان
بالا ترين درجه هتل 3 مربوط به هتل آریان بانه
تخفيف تا
16%
تعداد هتل ها
9
ديدني هاي بانه
نظرات مسافران بانه

هتل هاي سمنان

کمترين قيمت مربوط به هتل سنگسر سمنان هر شب 97,800 تومان
بيشتربن قيمت مربوط به هتل خانه گل سمنان هر شب 180,000 تومان
بالا ترين درجه هتل 4 مربوط به هتل خانه گل سمنان
تخفيف تا
11%
تعداد هتل ها
9
ديدني هاي سمنان
نظرات مسافران سمنان

هتل هاي خرم آباد

کمترين قيمت مربوط به هتل رنگین کمان خرم آباد هر شب 98,000 تومان
بيشتربن قيمت مربوط به مهمانسرا جهانگردی سراب کیو خرم آباد هر شب 114,100 تومان
بالا ترين درجه هتل 4 مربوط به هتل رنگین کمان خرم آباد
تخفيف تا
6%
تعداد هتل ها
6
ديدني هاي خرم آباد
نظرات مسافران خرم آباد

هتل هاي بندر عباس

کمترين قيمت مربوط به هتل آتیلار بندر عباس هر شب 137,000 تومان
بيشتربن قيمت مربوط به هتل هرمز بندر عباس هر شب 280,000 تومان
بالا ترين درجه هتل 5 مربوط به هتل هرمز بندر عباس
تخفيف تا
33%
تعداد هتل ها
12
ديدني هاي بندر عباس
نظرات مسافران بندر عباس

هتل هاي کرمانشاه

کمترين قيمت مربوط به هتل رسالت کرمانشاه هر شب 88,000 تومان
بيشتربن قيمت مربوط به هتل پارسیان کرمانشاه هر شب 220,000 تومان
بالا ترين درجه هتل 5 مربوط به هتل پارسیان کرمانشاه
تخفيف تا
32%
تعداد هتل ها
15
ديدني هاي کرمانشاه
نظرات مسافران کرمانشاه

هتل هاي همدان

کمترين قيمت مربوط به هتل آپارتمان خاتم همدان هر شب 120,000 تومان
بيشتربن قيمت مربوط به هتل بابا طاهر همدان هر شب 315,000 تومان
بالا ترين درجه هتل 4 مربوط به هتل پارسیان آزادی همدان
تخفيف تا
51%
تعداد هتل ها
15
ديدني هاي همدان
نظرات مسافران همدان

هتل هاي بوشهر

کمترين قيمت مربوط به هتل دلوار بوشهر هر شب 170,720 تومان
بيشتربن قيمت مربوط به هتل دلوار بوشهر هر شب 175,900 تومان
بالا ترين درجه هتل 3 مربوط به هتل دلوار بوشهر
تخفيف تا
4%
تعداد هتل ها
3
ديدني هاي بوشهر
نظرات مسافران بوشهر

هتل هاي اراک

کمترين قيمت مربوط به هتل زاگرس اراک هر شب 169,000 تومان
بيشتربن قيمت مربوط به هتل امیرکبیر اراک هر شب 209,000 تومان
بالا ترين درجه هتل 5 مربوط به هتل امیرکبیر اراک
تخفيف تا
18%
تعداد هتل ها
6
ديدني هاي اراک
نظرات مسافران اراک

هتل هاي کرج

کمترين قيمت مربوط به هتل امیرکبیر کرج هر شب 71,000 تومان
بيشتربن قيمت مربوط به هتل مرمر کرج هر شب 97,100 تومان
بالا ترين درجه هتل 2 مربوط به هتل مرمر کرج
تخفيف تا
3%
تعداد هتل ها
6
ديدني هاي کرج
نظرات مسافران کرج

هتل هاي قزوین

کمترين قيمت مربوط به مهمانپذير ابریشم قزوین هر شب 55,000 تومان
بيشتربن قيمت مربوط به هتل مرمر قزوین هر شب 238,200 تومان
بالا ترين درجه هتل 4 مربوط به هتل مرمر قزوین
تخفيف تا
27%
تعداد هتل ها
12
ديدني هاي قزوین
نظرات مسافران قزوین

هتل هاي بیرجند

کمترين قيمت مربوط به هتل قائم بیرجند هر شب 40,000 تومان
بيشتربن قيمت مربوط به هتل جهانگردی بیرجند هر شب 150,000 تومان
بالا ترين درجه هتل 3 مربوط به هتل جهانگردی بیرجند
تخفيف تا
13%
تعداد هتل ها
9
ديدني هاي بیرجند
نظرات مسافران بیرجند

هتل هاي شهرکرد

کمترين قيمت مربوط به هتل بزرگ بام بروجن شهرکرد هر شب 10 تومان
بيشتربن قيمت مربوط به هتل پارسیان آزادی شهرکرد هر شب 180,000 تومان
بالا ترين درجه هتل 4 مربوط به هتل بزرگ بام بروجن شهرکرد
تخفيف تا
37%
تعداد هتل ها
12
ديدني هاي شهرکرد
نظرات مسافران شهرکرد

هتل هاي چابهار

کمترين قيمت مربوط به هتل لاله چابهار هر شب 173,000 تومان
بيشتربن قيمت مربوط به هتل لاله چابهار هر شب 185,200 تومان
بالا ترين درجه هتل 4 مربوط به هتل لاله چابهار
تخفيف تا
10%
تعداد هتل ها
3
ديدني هاي چابهار
نظرات مسافران چابهار

هتل هاي زنجان

کمترين قيمت مربوط به هتل آسیا زنجان هر شب 73,500 تومان
بيشتربن قيمت مربوط به هتل بزرگ زنجان زنجان هر شب 205,000 تومان
بالا ترين درجه هتل 4 مربوط به هتل بزرگ زنجان زنجان
تخفيف تا
7%
تعداد هتل ها
9
ديدني هاي زنجان
نظرات مسافران زنجان

هتل هاي یاسوج

کمترين قيمت مربوط به هتل جهانگردی یاسوج یاسوج هر شب 150,000 تومان
بيشتربن قيمت مربوط به هتل پارسیان آزادی یاسوج هر شب 161,000 تومان
بالا ترين درجه هتل 4 مربوط به هتل پارسیان آزادی یاسوج
تخفيف تا
29%
تعداد هتل ها
6
ديدني هاي یاسوج
نظرات مسافران یاسوج

هتل هاي ایلام

کمترين قيمت مربوط به هتل خلاش ایلام هر شب 83,420 تومان
بيشتربن قيمت مربوط به هتل زاگرس ایلام هر شب 141,000 تومان
بالا ترين درجه هتل 3 مربوط به هتل زاگرس ایلام
تخفيف تا
4%
تعداد هتل ها
6
ديدني هاي ایلام
نظرات مسافران ایلام

هتل هاي بجنورد

کمترين قيمت مربوط به هتل نگین بجنورد هر شب 167,034 تومان
بيشتربن قيمت مربوط به هتل نگین بجنورد هر شب 172,200 تومان
بالا ترين درجه هتل 3 مربوط به هتل نگین بجنورد
تخفيف تا
3%
تعداد هتل ها
3
ديدني هاي بجنورد
نظرات مسافران بجنورد