مسافر محترم با توجه به دستور دادستانی کل کشور و نظر به شرایط کنونی کشور در مقابله با ویروس کرونا، رزرو هتل، هتل آپارتمان، اقامتگاه‌های بوم‌گردی، ویلا و... تا اطلاع ثانوی امکان‌پذیر نخواهد بود

هتلاستقلال تهران

تخفیف رزرو تا

٪۰

هتل استقلال تهران

تهران

شروع قیمت از ۶۲۰,۰۰۰ تومان

هتلآزادی تهران

تخفیف رزرو تا

٪۵۲

هتل آزادی تهران

تهران

شروع قیمت از ۹۸۰,۰۰۰ تومان

هتلانقلاب تهران

تخفیف رزرو تا

٪۳۵

هتل انقلاب تهران

تهران

شروع قیمت از ۴۴۸,۰۰۰ تومان

هتلاوین تهران

تخفیف رزرو تا

٪۴۵

هتل اوین تهران

تهران

شروع قیمت از ۴۹۷,۰۰۰ تومان

هتلکوثر تهران

تخفیف رزرو تا

٪۴۵

هتل کوثر تهران

تهران

شروع قیمت از ۵۳۲,۰۰۰ تومان

هتلآزادی رامسر

تخفیف رزرو تا

٪۰

هتل آزادی رامسر

رامسر

شروع قیمت از ۹۸۲,۰۰۰ تومان

هتلآزادی خزر چالوس

تخفیف رزرو تا

٪۰

هتل آزادی خزر چالوس

چالوس

شروع قیمت از ۵۶۷,۰۰۰ تومان

هتلپارسیان کرمانشاه

تخفیف رزرو تا

٪۱۲

هتل پارسیان کرمانشاه

کرمانشاه

شروع قیمت از ۴۹۵,۰۰۰ تومان

هتلصفائیه يزد

تخفیف رزرو تا

٪۳۳

هتل صفائیه يزد

يزد

شروع قیمت از ۹۸۰,۰۰۰ تومان

هتلپارسیان يزد

تخفیف رزرو تا

٪۰

هتل پارسیان يزد

يزد

شروع قیمت از ۴۷۰,۰۰۰ تومان

هتلعالی قاپو اصفهان

تخفیف رزرو تا

٪۵۳

هتل عالی قاپو اصفهان

اصفهان

شروع قیمت از ۳۵۲,۰۰۰ تومان

هتلكوثر اصفهان

تخفیف رزرو تا

٪۰

هتل كوثر اصفهان

اصفهان

شروع قیمت از ۸۴۵,۰۰۰ تومان

هتلسوئیت اصفهان

تخفیف رزرو تا

٪۳

هتل سوئیت اصفهان

اصفهان

شروع قیمت از ۳۸۸,۰۰۰ تومان

هتلپارسیان آبادان

تخفیف رزرو تا

٪۳۷

هتل پارسیان آبادان

آبادان

شروع قیمت از ۴۳۰,۰۰۰ تومان

هتلپارسیان همدان

تخفیف رزرو تا

٪۳۳

هتل پارسیان همدان

همدان

شروع قیمت از ۴۲۲,۰۰۰ تومان

هتلبوعلی همدان

تخفیف رزرو تا

٪۳۳

هتل بوعلی همدان

همدان

درحال بروزرسانی قیمت

هتلتوریست توس مشهد

تخفیف رزرو تا

٪۵۷

هتل توریست توس مشهد

مشهد

درحال بروزرسانی قیمت

هتلپارسیان بم

تخفیف رزرو تا

٪۰

هتل پارسیان بم

بم

شروع قیمت از ۳۱۸,۰۰۰ تومان

هتلپارسیان بم

تخفیف رزرو تا

٪۰

هتل پارسیان بم

بم

شروع قیمت از ۳۱۸,۰۰۰ تومان

هتلپارسیان شیراز

تخفیف رزرو تا

٪۶۵

هتل پارسیان شیراز

شیراز

شروع قیمت از ۵۴۰,۰۰۰ تومان

هتلآزادی یاسوج

تخفیف رزرو تا

٪۴۰

هتل آزادی یاسوج

یاسوج

شروع قیمت از ۲۴۰,۰۰۰ تومان

هتلپارسیان خرم آباد

تخفیف رزرو تا

٪۰

هتل پارسیان خرم آباد

خرم آباد

درحال بروزرسانی قیمت

هتلآزادی شهرکرد

تخفیف رزرو تا

٪۴۰

هتل آزادی شهرکرد

شهرکرد

شروع قیمت از ۲۵۰,۰۰۰ تومان

هتلکپری (کرمان) قلعه گنج

تخفیف رزرو تا

٪۲۵

هتل کپری (کرمان) قلعه گنج

قلعه گنج

شروع قیمت از ۳۳۰,۰۰۰ تومان