مسافر محترم با توجه به دستور دادستانی کل کشور و نظر به شرایط کنونی کشور در مقابله با ویروس کرونا، رزرو هتل، هتل آپارتمان، اقامتگاه‌های بوم‌گردی، ویلا و... تا اطلاع ثانوی امکان‌پذیر نخواهد بود

هتلجهانگردی لار

تخفیف رزرو تا

٪۰

هتل جهانگردی لار

لار

شروع قیمت از ۲۸۸,۰۰۰ تومان

هتلجهانگردی دیزین

تخفیف رزرو تا

٪۰

هتل جهانگردی دیزین

دیزین

شروع قیمت از ۵۱۸,۰۰۰ تومان

هتلجهانگردی ماهان

تخفیف رزرو تا

٪۰

هتل جهانگردی ماهان

ماهان

شروع قیمت از ۲۳۰,۰۰۰ تومان

هتلجهانگردی میناب

تخفیف رزرو تا

٪۵

هتل جهانگردی میناب

میناب

شروع قیمت از ۲۵۰,۰۰۰ تومان

مهمانسراجهانگردی فسا

تخفیف رزرو تا

٪۱۲

مهمانسرا جهانگردی فسا

فسا

شروع قیمت از ۱۹۸,۰۰۰ تومان

مهمانسراجهانگردی نائین

تخفیف رزرو تا

٪۹

مهمانسرا جهانگردی نائین

نائین

شروع قیمت از ۲۸۰,۰۰۰ تومان

هتلجهانگردی دلوار بوشهر

تخفیف رزرو تا

٪۰

هتل جهانگردی دلوار بوشهر

بوشهر

شروع قیمت از ۴۵۰,۰۰۰ تومان

جهانگردی فیروزآباد

تخفیف رزرو تا

٪۱۶

جهانگردی فیروزآباد

فیروزآباد

شروع قیمت از ۲۱۰,۰۰۰ تومان

هتلجهانگردی الیگودرز

تخفیف رزرو تا

٪۰

هتل جهانگردی الیگودرز

الیگودرز

شروع قیمت از ۱۷۱,۰۰۰ تومان

هتلجهانگردی سراب

تخفیف رزرو تا

٪۱۴

هتل جهانگردی سراب

سراب

شروع قیمت از ۱۶۶,۰۰۰ تومان

هتلجهانگردی دامغان

تخفیف رزرو تا

٪۹

هتل جهانگردی دامغان

دامغان

شروع قیمت از ۲۸۰,۰۰۰ تومان

مهمانسراجهانگردی سیرجان

تخفیف رزرو تا

٪۱۲

مهمانسرا جهانگردی سیرجان

سیرجان

شروع قیمت از ۳۵۰,۰۰۰ تومان

مهمانسراجهانگردی گلپایگان

تخفیف رزرو تا

٪۷

مهمانسرا جهانگردی گلپایگان

گلپایگان

شروع قیمت از ۱۸۹,۰۰۰ تومان

مجتمع اقامتیجهانگردی یاسوج

تخفیف رزرو تا

٪۰

مجتمع اقامتی جهانگردی یاسوج

یاسوج

شروع قیمت از ۳۵۰,۰۰۰ تومان

مهمانسراجهانگردی بسطام

تخفیف رزرو تا

٪۰

مهمانسرا جهانگردی بسطام

بسطام

شروع قیمت از ۳۶۰,۰۰۰ تومان

هتلجهانگردی سنندج

تخفیف رزرو تا

٪۰

هتل جهانگردی سنندج

سنندج

شروع قیمت از ۳۸۶,۰۰۰ تومان

هتلجهانگردی سمنان

تخفیف رزرو تا

٪۸

هتل جهانگردی سمنان

سمنان

شروع قیمت از ۳۹۰,۰۰۰ تومان

هتلجهانگردی بیرجند

تخفیف رزرو تا

٪۳۵

هتل جهانگردی بیرجند

بیرجند

شروع قیمت از ۳۶۸,۰۰۰ تومان

هتلجهانگردی نیشابور

تخفیف رزرو تا

٪۰

هتل جهانگردی نیشابور

نیشابور

شروع قیمت از ۲۱۵,۰۰۰ تومان

مهمانسراجهانگردی زاهدان

تخفیف رزرو تا

٪۱۶

مهمانسرا جهانگردی زاهدان

زاهدان

شروع قیمت از ۲۳۸,۰۰۰ تومان

هتلآبگرم محلات محلات

تخفیف رزرو تا

٪۱۳

هتل آبگرم محلات محلات

محلات

شروع قیمت از ۴۳۷,۰۰۰ تومان

مهمانسراجهانگردی چلندر نوشهر

تخفیف رزرو تا

٪۰

مهمانسرا جهانگردی چلندر نوشهر

نوشهر

شروع قیمت از ۲۵۰,۰۰۰ تومان

هتلجهانگردی کرمان

تخفیف رزرو تا

٪۶

هتل جهانگردی کرمان

کرمان

شروع قیمت از ۶۱۷,۰۰۰ تومان

هتلجهانگردی ماکو

تخفیف رزرو تا

٪۷

هتل جهانگردی ماکو

ماکو

شروع قیمت از ۲۸۰,۰۰۰ تومان

هتلجهانگردی تخت جمشید مرودشت

تخفیف رزرو تا

٪۲۸

هتل جهانگردی تخت جمشید مرودشت

مرودشت

شروع قیمت از ۲۸۸,۰۰۰ تومان

هتلجهانگردی شهرکرد

تخفیف رزرو تا

٪۱۲

هتل جهانگردی شهرکرد

شهرکرد

شروع قیمت از ۳۴۰,۰۰۰ تومان

هتلجهانگردی خوی

تخفیف رزرو تا

٪۳۰

هتل جهانگردی خوی

خوی

درحال بروزرسانی قیمت

مهمانسراجهانگردی سراب کیو خرم آباد

تخفیف رزرو تا

٪۰

مهمانسرا جهانگردی سراب کیو خرم آباد

خرم آباد

شروع قیمت از ۲۶۲,۰۰۰ تومان

مهمانسراجهانگردی زنجان

تخفیف رزرو تا

٪۱۸

مهمانسرا جهانگردی زنجان

زنجان

شروع قیمت از ۴۵۰,۰۰۰ تومان

هتلجهانگردی بم

تخفیف رزرو تا

٪۹

هتل جهانگردی بم

بم

شروع قیمت از ۳۰۰,۰۰۰ تومان

هتلجهانگردی رفسنجان

تخفیف رزرو تا

٪۱۰

هتل جهانگردی رفسنجان

رفسنجان

شروع قیمت از ۱۷۳,۰۰۰ تومان

مهمانسراجهانگردی شاهرود

تخفیف رزرو تا

٪۷

مهمانسرا جهانگردی شاهرود

شاهرود

شروع قیمت از ۲۵۹,۰۰۰ تومان

مهمانسراجهانگردی مریوان مریوان

تخفیف رزرو تا

٪۱

مهمانسرا جهانگردی مریوان مریوان

مریوان

شروع قیمت از ۷۷۰,۰۰۰ تومان

هتلجهانگردی ناهارخوران گرگان

تخفیف رزرو تا

٪۱۸

هتل جهانگردی ناهارخوران گرگان

گرگان

شروع قیمت از ۴۰۰,۰۰۰ تومان

هتلجهانگردی آستارا

تخفیف رزرو تا

٪۳۸

هتل جهانگردی آستارا

آستارا

شروع قیمت از ۴۷۰,۰۰۰ تومان

هتلجهانگردی لاهیجان

تخفیف رزرو تا

٪۰

هتل جهانگردی لاهیجان

لاهیجان

شروع قیمت از ۴۵۵,۰۰۰ تومان

هتلجهانگردی ارومیه

تخفیف رزرو تا

٪۰

هتل جهانگردی ارومیه

ارومیه

شروع قیمت از ۳۳۸,۰۰۰ تومان

مجتمعجهانگردی چالوس

تخفیف رزرو تا

٪۰

مجتمع جهانگردی چالوس

چالوس

درحال بروزرسانی قیمت

مهمانسراجهانگردی جلفا

تخفیف رزرو تا

٪۰

مهمانسرا جهانگردی جلفا

جلفا

شروع قیمت از ۲۵۹,۰۰۰ تومان

هتلجهانگردی بندر انزلی

تخفیف رزرو تا

٪۰

هتل جهانگردی بندر انزلی

بندر انزلی

شروع قیمت از ۳۹۰,۰۰۰ تومان

مهمانسراجهانگردی غار علیصدر همدان

تخفیف رزرو تا

٪۳۰

مهمانسرا جهانگردی غار علیصدر همدان

همدان

شروع قیمت از ۴۰۰,۰۰۰ تومان

هتلمجتمع جهانگردی شیراز

تخفیف رزرو تا

٪۰

هتل مجتمع جهانگردی شیراز

شیراز

شروع قیمت از ۳۴۰,۰۰۰ تومان

واحد اقامتیجهانگردی تبریز

تخفیف رزرو تا

٪-۵

واحد اقامتی جهانگردی تبریز

تبریز

شروع قیمت از ۴۵۵,۰۰۰ تومان

مهمانسراجهانگردی يزد

تخفیف رزرو تا

٪۲۰

مهمانسرا جهانگردی يزد

يزد

شروع قیمت از ۶۵۰,۰۰۰ تومان

هتلایرانگردی جهانگردی میگون تهران

تخفیف رزرو تا

٪۸

هتل ایرانگردی جهانگردی میگون تهران

تهران

شروع قیمت از ۷۷۵,۰۰۰ تومان

جهانگردی شمشک تهران

تخفیف رزرو تا

٪۰

جهانگردی شمشک تهران

تهران

شروع قیمت از ۳۶۲,۰۰۰ تومان

هتلماهان اصفهان

تخفیف رزرو تا

٪۰

هتل ماهان اصفهان

اصفهان

شروع قیمت از ۵۰۰,۰۰۰ تومان