بیمارستان پارس تهران

  • استان / شهر

    تهران - تهران

  • دسته بندی

    بیمارستان

بیمارستان پارس جزء اولین بیمارستانهای خصوصی بود كه درسال 1338 با تلاش گروهی از پزشکان جوانی که تحصیلات خود را در خارج از کشور به اتمام رسانده بودند تاسیس شد.