مسافر محترم با توجه به دستور دادستانی کل کشور و نظر به شرایط کنونی کشور در مقابله با ویروس کرونا، رزرو هتل، هتل آپارتمان، اقامتگاه‌های بوم‌گردی، ویلا و... تا اطلاع ثانوی امکان‌پذیر نخواهد بود

هتل آپارتمانتاوریژ تهران

تخفیف رزرو تا

٪56

هتل آپارتمان تاوریژ تهران

شروع قیمت از 395,000 تومان

هتل آپارتمانپارسی تهران

تخفیف رزرو تا

٪23

هتل آپارتمان پارسی تهران

شروع قیمت از 385,000 تومان

هتلثامن تهران

تخفیف رزرو تا

٪12

هتل ثامن تهران

شروع قیمت از 220,000 تومان

هتلآراد تهران

تخفیف رزرو تا

٪16

هتل آراد تهران

شروع قیمت از 178,000 تومان

هتل آپارتمانتهران استقبال تهران

تخفیف رزرو تا

٪42

هتل آپارتمان تهران استقبال تهران

شروع قیمت از 269,000 تومان

هتلالیان تهران

تخفیف رزرو تا

٪28

هتل الیان تهران

شروع قیمت از 213,000 تومان

هتلگلستان تهران

تخفیف رزرو تا

٪14

هتل گلستان تهران

شروع قیمت از 310,000 تومان

هتلسعید تهران

تخفیف رزرو تا

٪6

هتل سعید تهران

شروع قیمت از 205,000 تومان

هتلمهر تهران

تخفیف رزرو تا

٪26

هتل مهر تهران

شروع قیمت از 130,000 تومان

مجتمع اقامتیآفتاب تهران

تخفیف رزرو تا

٪2

مجتمع اقامتی آفتاب تهران

شروع قیمت از 170,000 تومان

هتل آپارتمانخلیج تهران

تخفیف رزرو تا

٪3

هتل آپارتمان خلیج تهران

شروع قیمت از 280,000 تومان

هتلآپادانا تهران

تخفیف رزرو تا

٪20

هتل آپادانا تهران

شروع قیمت از 250,000 تومان

هتلنیکان تهران

تخفیف رزرو تا

٪7

هتل نیکان تهران

شروع قیمت از 183,000 تومان

هتلاخوت تهران

تخفیف رزرو تا

٪48

هتل اخوت تهران

شروع قیمت از 86,000 تومان