بلوار سیبویه شیراز

  • استان / شهر

    فارس - شیراز

  • دسته بندی

    خیابان و میادین مهم

بلوار سیبویه حد فاصل بین بلوار الزهرا و و خیابان مشیر شرقی می باشد.