title

خیابان لطفعلی خان زند شیراز

  • استان / شهر

    فارس - شیراز

  • دسته بندی

    خیابان و میادین مهم

خیابان لطفعلی خان زند به مسجد و حمام وکیل و امام زاده بی بی دختران نزدیک می باشد.