بیمارستان کوثر شیراز

  • استان / شهر

    فارس - شیراز

  • دسته بندی

    بیمارستان

بیمارستان کوثر شیراز وابسته به انجمن خیریه می باشد.آدرس خیابان قصر الدشت،، بعد از زیر گذر شاهد، بیمارستان کوثر