سینما مهتاب کرمان

سینما مهتاب

استان : كرمان

دسته بندی : جاذبه ی تفریحی

سینما آسیا کرمان

سینما آسیا

استان : كرمان

دسته بندی : جاذبه ی تفریحی

سینما شهر تماشا کرمان

سینما شهر تماشا

استان : كرمان

دسته بندی : جاذبه ی تفریحی

بیمارستان شفا کرمان

بیمارستان شفا

استان : كرمان

دسته بندی : بیمارستان

بیمارستان فاطمه الزهرا کرمان

بیمارستان فاطمه الزهرا

استان : كرمان

دسته بندی : بیمارستان

بیمارستان باهنر کرمان

بیمارستان باهنر

استان : كرمان

دسته بندی : بیمارستان

بیمارستان افضلی پور کرمان

بیمارستان افضلی پور

استان : كرمان

دسته بندی : بیمارستان

بیمارستان ارجمند کرمان

بیمارستان ارجمند

استان : كرمان

دسته بندی : بیمارستان

مجموعه گنجعلی‌خان کرمان

مجموعه گنجعلی‌خان

استان : كرمان

دسته بندی : جاذبه ی تاريخی

میدان آزادی کرمان

میدان آزادی

استان : كرمان

دسته بندی : خیابان و میادین مهم

بازار بزرگ کرمان

بازار بزرگ

استان : كرمان

دسته بندی : مرکز خرید

باغ شاهزاده کرمان

باغ شاهزاده

استان : كرمان

دسته بندی : جاذبه ی تاريخی

باغ موزه هرندی کرمان

باغ موزه هرندی

استان : كرمان

دسته بندی : جاذبه ی تاريخی

قلعه دختر کرمان

قلعه دختر

استان : كرمان

دسته بندی : جاذبه ی تاريخی

مسجد ملک کرمان

مسجد ملک

استان : كرمان

دسته بندی : جاذبه ی تاريخی

مسجد جامع کرمان

مسجد جامع

استان : كرمان

دسته بندی : جاذبه ی تاريخی

گنبد مشتاقیه کرمان

گنبد مشتاقیه

استان : كرمان

دسته بندی : جاذبه ی تاريخی

یخدان مؤیدی کرمان

یخدان مؤیدی

استان : كرمان

دسته بندی : جاذبه ی تاريخی

موزه آکواریوم کرمان

موزه آکواریوم

استان : كرمان

دسته بندی : جاذبه ی تاريخی

حمام ابراهیم خان کرمان

حمام ابراهیم خان

استان : كرمان

دسته بندی : جاذبه ی تاريخی

ارگ راین کرمان

ارگ راین

استان : كرمان

دسته بندی : جاذبه ی تاريخی

موزه زرتشتیان کرمان

موزه زرتشتیان

استان : كرمان

دسته بندی : جاذبه ی تاريخی

گنبد جبلیه کرمان

گنبد جبلیه

استان : كرمان

دسته بندی : جاذبه ی تاريخی

پیست اسکی سیرچ کرمان

پیست اسکی سیرچ

استان : كرمان

دسته بندی : مجموعه ورزشی

فرودگاه بین المللی کرمان

فرودگاه بین المللی

استان : كرمان

دسته بندی : جاذبه زیارتی

پایانه مسافربری کرمان

پایانه مسافربری

استان : كرمان

دسته بندی : -

ایستگاه راه آهن کرمان

ایستگاه راه آهن

استان : كرمان

دسته بندی : -

بازار ستاره کرمان

بازار ستاره

استان : كرمان

دسته بندی : مرکز خرید

پارک جنگلی پردیسان قائم کرمان

پارک جنگلی پردیسان قائم

استان : كرمان

دسته بندی : جاذبه ی تفریحی

آرامگاه شاه نعمت الله ولی کرمان

آرامگاه شاه نعمت الله ولی

استان : كرمان

دسته بندی : جاذبه ی تاريخی