اپلیکیشن های مورد نیاز سفر را دانلود کنید

  • استان / شهر

    كرمان - کرمان

  • دسته بندی

    جاذبه ی تفریحی

سینما آسیا کرمان جنب سینما مهتاب واقع در خیابان بهشتی می باشد.