ایستگاه راه آهن کرمان

  • استان / شهر

    كرمان - کرمان

  • دسته بندی

    بدون دسته بندی

ایستگاه راه آهن کرمان با 12 ایستگاه، از خروجی ایستگاه بافق شروع و تا خروجی ایستگاه شورگز نیز ادامه دارد. در این مسیر ایستگاه های زرند، بم و کرمان تشکیلاتی می باشد.