بیمارستان افضلی پور کرمان

  • استان / شهر

    كرمان - کرمان

  • دسته بندی

    بیمارستان

مرکز آموزشي درماني افضلي پور در سال ۱۳۸۱ افتتاح و يکي از بزرگ‌ترين بيمارستان‌هاي ايران است. اين بيمارستان در ۲ فاز و ظرفيت ۵۴۰ تخت برنامه ريزي شده که در حال حاضر فاز اول با ۴۶۲ تخت مصوب مشغول ارائه خدمات درماني مي باشد .