بیمارستان شفا کرمان

  • استان / شهر

    كرمان - کرمان

  • دسته بندی

    بیمارستان

بیمارستان شفا از سال ۱۳۳۹ شروع به ساخت و در سال ۱۳۴۳ راه اندازي و مورد بهره برداي قرار گرفت. در ابتدا این بیمارستان جهت مداواي بیماران ریوي به ویژه مسلولین مورد استفاده قرار می گرفت که در حال حاضر پیشرفت فراوانی داشته و بخش های زیادی مانند زنان و زایمان، داخلی، قلب، چشم پزشکی، سوانح سوختگی و همودیالیز به این بیمارستان افزوده شده است.