خیابان بوعلی سینا همدان

  • استان / شهر

    همدان - همدان

  • دسته بندی

    خیابان و میادین مهم

خیابان بوعلی سینا نزدیک مسجد شریف الملک و رستوران می باشد.