خیابان مدرس الیگودرز

  • استان / شهر

    لرستان - الیگودرز

  • دسته بندی

    خیابان و میادین مهم

خیابان مدرس نزدیک فروشگاه بزرگ و پارک معلم می باشد.