• استان / شهر

    آذربايجان غربي - ارومیه

  • دسته بندی

    جاذبه ی طبیعی

این غار در 18 کیلومتری جنوب غرب شهر ارومیه واقع شده است که مستندات به دست آمده از آن سکونت انسان را در دوره پارینه سنگی در این منطقه تأیید میکند.