سفره سرای سنتی روزگاران ارومیه

سفره سرای سنتی روزگاران

استان : آذربايجان غربي

دسته بندی : رستوران

مجتمع تجاری عازمی ارومیه

مجتمع تجاری عازمی

استان : آذربايجان غربي

دسته بندی : مرکز خرید

مسجد جامع ارومیه

مسجد جامع

استان : آذربايجان غربي

دسته بندی : جاذبه ی تاريخی

یخچال دو قوز پله ارومیه

یخچال دو قوز پله

استان : آذربايجان غربي

دسته بندی : جاذبه ی تاريخی

بازار ارومیه ارومیه

بازار ارومیه

استان : آذربايجان غربي

دسته بندی : مرکز خرید

برج سه گنبد ارومیه

برج سه گنبد

استان : آذربايجان غربي

دسته بندی : جاذبه ی تاريخی

کلیسای حضرت مریم ارومیه

کلیسای حضرت مریم

استان : آذربايجان غربي

دسته بندی : جاذبه ی تاريخی

خانه انصاری ارومیه

خانه انصاری

استان : آذربايجان غربي

دسته بندی : جاذبه ی تاريخی

پارک جنگلی شیخ تپه ارومیه

پارک جنگلی شیخ تپه

استان : آذربايجان غربي

دسته بندی : جاذبه ی تفریحی

پایانه مسافربری ارومیه

پایانه مسافربری

استان : آذربايجان غربي

دسته بندی : بیمارستان

فرودگاه ارومیه

فرودگاه

استان : آذربايجان غربي

دسته بندی : -

سد بوکان ارومیه

سد بوکان

استان : آذربايجان غربي

دسته بندی : جاذبه ی تفریحی

آبشار شلماش ارومیه

آبشار شلماش

استان : آذربايجان غربي

دسته بندی : جاذبه ی طبیعی

چشمه های آبگرم هفت آباد ارومیه

چشمه های آبگرم هفت آباد

استان : آذربايجان غربي

دسته بندی : جاذبه ی طبیعی

دریاچه ارومیه ارومیه

دریاچه ارومیه

استان : آذربايجان غربي

دسته بندی : جاذبه ی طبیعی

دریاچه مارمیشو ارومیه

دریاچه مارمیشو

استان : آذربايجان غربي

دسته بندی : جاذبه ی طبیعی

بیمارستان امام رضا ارومیه ارومیه

بیمارستان امام رضا ارومیه

استان : آذربايجان غربي

دسته بندی : بیمارستان

بیمارستان شهید مطهری ارومیه

بیمارستان شهید مطهری

استان : آذربايجان غربي

دسته بندی : بیمارستان

بیمارستان امام خمینی ارومیه

بیمارستان امام خمینی

استان : آذربايجان غربي

دسته بندی : بیمارستان

بیمارستان آذربایجان ارومیه

بیمارستان آذربایجان

استان : آذربايجان غربي

دسته بندی : بیمارستان

بیمارستان فاطمیه ارومیه

بیمارستان فاطمیه

استان : آذربايجان غربي

دسته بندی : بیمارستان

بیمارستان آیت الله طالقانی ارومیه

بیمارستان آیت الله طالقانی

استان : آذربايجان غربي

دسته بندی : بیمارستان

سینما ایران ارومیه

سینما ایران

استان : آذربايجان غربي

دسته بندی : جاذبه ی تفریحی

سینما انقلاب ارومیه

سینما انقلاب

استان : آذربايجان غربي

دسته بندی : جاذبه ی تفریحی

سینما آزادی ارومیه

سینما آزادی

استان : آذربايجان غربي

دسته بندی : جاذبه ی تفریحی