مسجد جامع ارومیه

مسجد جامع

استان : آذربايجان غربي

دسته بندی : جاذبه ی تاريخی

یخچال دو قوز پله ارومیه

یخچال دو قوز پله

استان : آذربايجان غربي

دسته بندی : جاذبه ی تاريخی

عمارت چهاربرج ارومیه

عمارت چهاربرج

استان : آذربايجان غربي

دسته بندی : جاذبه ی تاريخی

ساختمان شهرداری ارومیه

ساختمان شهرداری

استان : آذربايجان غربي

دسته بندی : جاذبه ی تاريخی

ساختمان جهاددانشگاهی ارومیه

ساختمان جهاددانشگاهی

استان : آذربايجان غربي

دسته بندی : جاذبه ی تاريخی

حمام آخوند ارومیه

حمام آخوند

استان : آذربايجان غربي

دسته بندی : جاذبه ی تاريخی

مسجد مناره ارومیه

مسجد مناره

استان : آذربايجان غربي

دسته بندی : جاذبه ی تاريخی

مسجد جامع  ارومیه

مسجد جامع

استان : آذربايجان غربي

دسته بندی : جاذبه ی تاريخی

كليساي حضرت مريم اروميه  ارومیه

كليساي حضرت مريم اروميه

استان : آذربايجان غربي

دسته بندی : جاذبه ی تاريخی

غار تمتمه ارومیه

غار تمتمه

استان : آذربايجان غربي

دسته بندی : جاذبه ی تاريخی

قلعه بردوک ارومیه

قلعه بردوک

استان : آذربايجان غربي

دسته بندی : جاذبه ی تاريخی

قلعه دم دم ارومیه

قلعه دم دم

استان : آذربايجان غربي

دسته بندی : جاذبه ی تاريخی

قلعه بانک ارومیه

قلعه بانک

استان : آذربايجان غربي

دسته بندی : جاذبه ی تاريخی

آبشار سوله دوکل ارومیه

آبشار سوله دوکل

استان : آذربايجان غربي

دسته بندی : جاذبه ی طبیعی

منطقه ودریاچه مارمیشو ارومیه

منطقه ودریاچه مارمیشو

استان : آذربايجان غربي

دسته بندی : جاذبه ی طبیعی

روستاو تفرجگاه بند ارومیه

روستاو تفرجگاه بند

استان : آذربايجان غربي

دسته بندی : جاذبه ی طبیعی

موزه ارومیه ارومیه

موزه ارومیه

استان : آذربايجان غربي

دسته بندی : جاذبه ی تاريخی

برج سه گنبد ارومیه

برج سه گنبد

استان : آذربايجان غربي

دسته بندی : جاذبه ی تاريخی

کلیسای حضرت مریم ارومیه

کلیسای حضرت مریم

استان : آذربايجان غربي

دسته بندی : جاذبه ی تاريخی

خانه انصاری ارومیه

خانه انصاری

استان : آذربايجان غربي

دسته بندی : جاذبه ی تاريخی

پارک جنگلی شیخ تپه ارومیه

پارک جنگلی شیخ تپه

استان : آذربايجان غربي

دسته بندی : جاذبه ی تفریحی

پایانه مسافربری ارومیه

پایانه مسافربری

استان : آذربايجان غربي

دسته بندی : نهادهای مهم

فرودگاه ارومیه

فرودگاه

استان : آذربايجان غربي

دسته بندی : نهادهای مهم

سد بوکان ارومیه

سد بوکان

استان : آذربايجان غربي

دسته بندی : جاذبه ی تفریحی

آبشار شلماش ارومیه

آبشار شلماش

استان : آذربايجان غربي

دسته بندی : جاذبه ی طبیعی

چشمه های آبگرم هفت آباد ارومیه

چشمه های آبگرم هفت آباد

استان : آذربايجان غربي

دسته بندی : جاذبه ی طبیعی

دریاچه ارومیه ارومیه

دریاچه ارومیه

استان : آذربايجان غربي

دسته بندی : جاذبه ی طبیعی

دریاچه مارمیشو ارومیه

دریاچه مارمیشو

استان : آذربايجان غربي

دسته بندی : جاذبه ی طبیعی

سینما ایران ارومیه

سینما ایران

استان : آذربايجان غربي

دسته بندی : جاذبه ی تفریحی

سینما انقلاب ارومیه

سینما انقلاب

استان : آذربايجان غربي

دسته بندی : جاذبه ی تفریحی

سینما آزادی ارومیه

سینما آزادی

استان : آذربايجان غربي

دسته بندی : جاذبه ی تفریحی