بیمارستان امام خمینی ارومیه

  • استان / شهر

    آذربايجان غربي - ارومیه

  • دسته بندی

    بیمارستان

بيمارستان امام خميني (ره) اروميه در سال 1374 به دست رياست جمهور وقت افتتاح گرديد . و در روز سوم خرداد سال 1375 با ظرفيت اسمي 298 تختخوابي با دو بخش جراحي عمومي مردان و زنان و درمانگاه عمومي بصورت رسمي مورد بهره برداري قرار گرفت . در حال حاضر بامساحت بالغ بر 6000 متر مربع و حدود 1200 نفر پرسنل ،450 تخت فعال درقالب 19 بخش بستري، اورژانس ،اتاق هاي عمل،واحدهاي پاراکلينيک، واحدهاي اداري بعنوان بزرگترين مرکزدر ارائه خدمات آموزشي و درماني و پژوهشي و مرکز تروما در سطح استان بوده و پذيراي بيماران مختلف از سراسر کشور و کشورهاي همسايه مي باشد .