خیابان ولیعصر تهران

  • استان / شهر

    تهران - تهران

  • دسته بندی

    خیابان و میادین مهم

خیابان ولیعصر بلندترین خیابان شهر تهران و همچنین بلندترین خیابان خاورمیانه با درازای حدود 18 کیلومتر از میدان راه آهن شروع و به میدان تجریش در منطقه شمیرانات در شمال تهران می رسد و در دو سوی آن حدود 11 هزار چنار به همراه جوی بزرگ آب وجود دارد که نزدیک به 90 سال طول عمر دارند.