back-image-blurback-image

بلوار کشاورز تهران

اشتراک در شبکه های اجتماعی

  • استان / شهر

    تهران - تهران

  • دسته بندی

    خیابان و میادین مهم

این بلوار حد فاصل دکتر قریب تا میدان ولیعصر را تشکیل می دهد. بلوار کشاورز از کارگر شمالی به سمت میدان ولیعصر در محدوده طرح ترافیک اصلی قرار دارد. این بلوار از طریق دکتر قریب (بلوار فاطمی، بعثت، باقرخان و دکتر قریب)، جمالزاده شمالی، کارگر شمالی، بلوار طالقانی و خیابان قدس، بلوار حجاب، وصال شیرازی، سازمان آب و عبدالله زاده، فلسطین شمالی و در میدان ولیعصر از خیابان ولیعصر و کریمخان نیز قابل دسترسی می باشد. مکان های مهمی مانند: انستیتو کانسر دانشگاه تهران (تقاطع قریب و کشاورز)، بوستان لاله (تقاطع کشاورز و کارگر)، بیمارستان امام خمینی (واقع در تقاطع چمران و باقرخان)، سینما بلوار (در نزدیکی شانزده آذر)، بیمارستان آریا (واقع در بلوار کشاورز نبش وصال شیرازی)، هتل اسپیناس خلیج‌فارس، بیمارستان پارس ( روبه رو هتل اسپیناس) و هتل حیات در بلوار کشاورز یا در نزدیکی آن قرار گرفته اند.ایستگاه های اتوبوس کارگر، شانزده آذر، وصال و ایستگاه اتوبوس میدان ولیعصر در بلوار کشاورز، در حرکت به سمت میدان ولیعصر واقع شده اند. همینطور ایستگاه های اتوبوس فلسطین، بیمارستان ساسان، ولیعصر پایانه شمشیری، حجاب، شانزده آذر در بلوار کشاورز به سمت دکتر قریب قرار دارند.نزدیک ترین ایستگاه مترو به این مکان، ایستگاه مترو انقلاب و مترو میدان ولیعصر می باشد.