• استان / شهر

    فارس - شیراز

  • دسته بندی

    خیابان و میادین مهم

بلوار مدرس از شمال غرب شیراز تا جنوب شرق شیراز واقع شده است.