سینما شیراز شیراز

  • استان / شهر

    فارس - شیراز

  • دسته بندی

    جاذبه ی تفریحی

سینما شیراز شیراز, خ لطفعلی خان زند ما بین چهار راه خیرات و چهار راه مشیر